Bertegruppen får årets hållbarhetspris

Vår kommuns miljöpris uppmuntrar och stödjer insatser som bidrar till ekologisk hållbar utveckling, effektiv resursutveckling och kretsloppstänkande. Priset delas ut varje år och invånarna kan vara med och nominera. I december 2019 fick Bertegruppen i Slöinge, med bland annat SIA Glass och Berte Qvarn, priset och motiveringen lyder: 
Bertegruppen har på ett föredömligt sätt integrerat hållbarhet i affärsstrategin. Deras stegvisa utvecklingsarbete mot ambitiösa hållbarhetsmål involverar personal och leverantörer och präglas också av en stor omsorg om Slöinge och framtidens generationer.


Det känns väldigt roligt och uppmuntrande att vi har fått det här priset. Det är en bekräftelse på att vi är på rätt väg. Jag tror att vi fick priset för att vi tagit ett helhetsgrepp på hållbarhetsarbetet.- Helena Stenström, hållbarhetschef på Bertegruppen.


I filmen nedan hör du Bertegruppens hållbarhetschef Helena Stenström berätta vad priset betyder för dem samt hur Bertegruppen jobbar vidare med hållbarhetsfrågorna. Läs mer om miljöpriset här.

Liknande artiklar