Kommunens växthus – en blomstrande verksamhet

Visste du att Falkenbergs kommun har ett eget växthus där vi driver upp och odlar majoriteten av de blommor, träd och andra plantor som du ser i våra planteringar runt om i kommuen?

I vårt eget växthus odlar och driver vi upp kommunens blommor. Det innebär att vi inte behöver köpa in allt för mycket externt, utan försöker i möjligaste mån få fram det vi behöver själva. Det tycker vi är både klimatsmart och hållbart.


Generellt har nog inte falkenbergarna koll på att kommunen odlar och driver i den omfattningen som vi faktist gör för att kunna förse staden med blommor

​- Gustaf Ekberg, Trädgårdsingenjör i kommunen

I växthuset är det verksamhet året om. Under vårsäsongen är det som mest att göra då alla vår- och sommarblommor ska drivas upp och planteras ut. För att lyckas med det samarbetar växthusets personal också med parkenheten. I växthuset jobbar tre personer heltid, ett antal tas in på säsong under sommaren och här finns alltid några som jobbar på timmar.

I filmen nedan får du hänga med på ett besök och lära dig mer om denna blomstrande verksamhet!