Coronakrisen: Så stöttar kommunen näringslivet

Många företag som är verksamma i kommunen är hårt drabbade av effekterna av coronapandemin och under våren har vi som kommun beslutat genomföra en rad insatser för att stötta det lokala näringslivet. Bland annat har man delat ut en påskpresent i form av ett värdebevis till alla visstid- och tillsvidareanställda i kommunorganisationen. Syftet är att uppmuntra till att handla lokalt i Falkenberg och mildra de negativa effekterna som drabbat företag till följd av coronaviruset.


Det häftiga med Falkenberg är den nära dialogen och viljan att lösa situationen vi befinner oss i.


- Jan Melkersson, näringslivschef i Falkenbergs kommun

I videon nedan får du träffa vårt kommunalråd Per Svensson (S) och vår näringslivschef Jan Melkersson som pratar om hur viktigt det är med snabba, smidiga samarbeten mellan politik, tjänstemän och näringsliv och varför detta fungerar så bra just i Falkenberg. Filmen är en av flera i serien "Falkenberg – vi ställer upp, inte in" som handlar om hur kommunen och näringslivet i Falkenberg hanterar och agerar i coronakrisen.

Följande åtgärder har beslutat göras

För att mildra de negativa effekterna som drabbat företag, leverantörer, kunder och företagshyresgäster har vi beslutat att:


  • Efter begäran från enskilt företag kan vi bevilja anstånd med fakturor som ska betalas till kommunen. Företag som vill ha längre betalningsperiod kontaktar kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00 eller kontaktcenter@falkenberg.se

  • Efter begäran från enskilt företag kan vi bevilja anstånd med hyror och arrenden från kommun och kommunens bostadsbolag Fabo. Möjligheten att medge detta bedöms i varje enskilt fall.

  • Fritt arrende för uteserveringar under hela 2020.

  • Kommunen delar ut ett värdebevis till alla visstids- och tillsvidareanställda i kommunorganisationen. Värdebevis gäller som betalning vid ett enskilt köptillfälle hos företag belägna i kommunen. Syftet är att uppmuntra till att handla lokalt och mildra de negativa effekterna som drabbat företag. Läs mer om värdebeviset här

  • Vi har infört fri parkering i 2 timmar i P-hus centrum från 1 april i syfte att gynna innerstaden.

  • Efter begäran från enskilt företag kan vi tidigarelägga utbetalningar mot faktura. Kontakta kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00 eller kontaktcenter@falkenberg.se

  • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fortsätter sitt tillsynsarbete med ett anpassat arbetssätt.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar våra verksamheter här