Gamla bilder pryder stadskärnan

Falkenbergs historia syns på elskåp runt om i stadskärnan. Tanken är att de historiska bilderna ska lyfta stadsmiljön samtidigt som de motverkar klotter.


Omkring 20 elskåp i centrum är klädda i bilder som speglar Falkenbergs historia under det sena 1800-talet och delar av 1900-talet.

Tanken är att bilderna ska ge besökare till Falkenbergs centrum en spännande blick tillbaka i historien. Totalt är det omkring 20 elskåp som är klädda i historiska bilder.

Utöver att bidra till ett ännu mer välkomnande centrum så har bilderna på elskåpen också en mer allvarligare funktion. Förhoppningen är att de klädda skåpen inte kommer att utsätts för klotter på samma sätt som grå oklädda elskåp. På så sätt kan vi också jobba med att öka tryggheten i centrum, för vi vet sedan tidigare att klotter minskar känslan av trygghet i ett område så därför behöver vi jobba för att få bort det.

Liknande artiklar