Ingen vanlig sommar, 2020

Det är ingen vanlig sommar i år. Med anledning av coronapandemin räknar vi med att fler turister än vanligt kommer till Falkenberg eftersom färre reser utomlands. Samtidigt räknar vi med att fler invånare i kommunen än vanligt stannar hemma. Det kommer med andra ord vara mycket folk i Falkenbergs kommun i sommar. Destination Falkenbergs vd, Fredrik Jansson, menar att nyckeln är att det offentliga, besöksnäringen och invånare och besökare jobbar tillsammans.

– Jag är helt övertygad om att vi fixar det här, säger han.

Falkenbergs kommun arbetar samlat och gemensamt på många olika fronter för att stävja, lindra och dämpa de negativa konsekvenserna som pandemin för med sig.

– Vi har en aktiv beredskap i hela kommunorganisationen under sommaren där vi kan förstärka utifrån utvecklingen om det blir en ökad smittspridning, säger Lars Fröding, kommundirektör i Falkenbergs kommun.

En viktig social insats som kommunen beslutat om inför sommaren är att stimulera ökad sysselsättning för unga. Uppdraget omfattar värdskap och skräpplockning.

– Vi har riggat för tre arbetslag med extra feriearbetare som kommer hålla Falkenberg rent och snyggt och plocka skräp i sommar. Insatsen skapar arbetstillfällen samtidigt som den gynnar både invånare och besökare under rådande situation säger Josef Önnhed, arbetsmarknadschef.

– Vi har också en hel del extra gratis sommarlovsaktiviteter som rullar under sommaren. Framåt vill vi också förstärka samarbetet med frivilligorganisationer för att tillsammans göra insatser för att stärka den psykiska hälsan i Falkenberg, säger kommunens hållbarhetschef Josefine Eirefelt.


Beslutskraft för att förebygga trängsel

Utöver extra aktiviteter och stödinsatser har kommunen även fått ett utökat myndighetsuppdrag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan genom en ny tillfällig lag fatta beslut för att förebygga och främja att det inte uppstår trängsel på kommersiella serveringsställen.

– Vi kommer att fortsätta göra våra besök och kontroller av de verksamheter som serverar mat och dryck. Vi vill se till att alla gör rätt och har den information som de behöver för att kunna minska smittspridning, säger Per-Ola Svensson, biträdande miljö- och hälsoskyddschef.


– Nuvarande restriktioner förutsätter att varje enskild individ tar stort egenansvar. Är man frisk är man välkommen att njuta av allt som Falkenberg har att erbjuda, men på ett ansvarsfullt sätt. Känner man sig sjuk ska man hålla sig hemma, säger Falkenbergs kommunråd Per Svensson.


Stora utmaningar väntar

Covid-19 och den kris som pandemin bär med sig har drabbat samhällets alla områden och kommer förmodligen att göra under en ganska lång tid framöver. Ett viktigt område som kommunen ser kan påverkas både på kort och lång sikt är folkhälsan, t.ex. genom ökad psykisk ohälsa, social oro, arbetslöshet.


– Vid samhällskriser drabbas socioekonomiskt utsatta grupper i högre utsträckning än övriga befolkningen, och den ojämlikhet i hälsa som redan finns tenderar att öka både kort- och långsiktigt. Utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv har vi däremot sett förändringar som ger hopp inför framtiden. Vi gör en stor förflyttning genom att fler nyttjar möjligheterna med att mötas digitalt, och allt fler efterfrågar lokal och hållbar mat, säger Josefine Eirefelt.