Landsbygdsutvecklaren: "Jag har världens bästa jobb"

I vår kommun är arbetet med att utveckla såväl centrum som landsbygden högt på agendan. För att leda arbetet med centrum- och landsbygdsutveckling har vi två dedikerade personer som arbetar på vår näringslivsavdelning. De arbetar som en länk mellan näringslivet och kommunen och strävar efter att Falkenberg ska bli en mer attraktiv plats att bo och verka på.


I filmen nedan träffar du vår landsbygdsutvecklare Karin Torstensson som berättar om sitt arbete, utmaningar och möjligheter på landsbygden och beskriver varför hon har världens bästa jobb.


Det är fantastiskt roligt att gå jobba som landsbygdsutvecklare i Falkenbergs kommun där man har en vilja och vågar tro på landsbygdens möjligheter för att kunna utvecklas.


- Karin Torstensson, landsbygdsutvecklare i Falkenbergs kommun

Läs mer om hur kommunen arbetar med centrum- och landsbygdsutveckling på Falkenberg växer.