Coronateam stöttar upp inom hemtjänsten

I april startade Falkenbergs kommun upp ett coronateam i syfte att underlätta för hemtjänsten om en brukare insjuknar i covid-19. Coronateamet består av tre undersköterskor som vanligtvis arbetar inom bemanningsenheten. Teamets uppdrag är att stötta, coacha och starta upp arbetet vid en misstänkt coronasmitta.


Är uppdaterade kring rutiner

– När det blir en smitta så måste allt snabbt riggas enligt rutinerna och det är då det här stödet kommer in. Coronateamet sköter allt det praktiska kring detta. I förlängningen så handlar det om att minska risken för smittspridning, säger Carin Hedebrant, områdeschef för hemtjänsten i Falkenbergs kommun.