Trygga möten utomhus mellan äldre och anhöriga

Det besöksförbud som införts på kommunens äldreboenden med anledning av coronapandemin innebär påfrestningar för både de äldre och deras anhöriga. För att underlätta situationen och motverka isolering och ofrivillig ensamhet så tog Falkenbergs kommun, med projektledare Mattias Törngren i spetsen, fram en mobil lösning för trygga möten utomhus. 


Mobila plexiglasmoduler
Projektet går under namnet Säkra mötesplatser och den lösning som arbetats fram är mobila plexiglasmoduler som placeras ut på en befintlig terrass eller balkong på äldreboendet. Modulen är två meter bred och 1,8 meter hög. Den äldre slår sig ner vid ett bord på ena sidan av modulen och de anhöriga på den andra. Det finns även en mötesvärd på plats som hjälper till så att mötet sker på ett säkert sätt.


Hör Mattias Törngren, projektledare för PIO, Planeringscenter för individuell omsorg, berätta mer om lösningen.