Så jobbar vi med badsäkerhet

Vattenprover, dykarundersökningar av botten och återkommande kontrollbesök. Det är tre saker vi gör för att hålla hög säkerhet på våra kommunala badplatser i inlandet.

I maj och i början av augusti undersöks våra åtta kommunala insjöbad som har bryggor av dykare. Dykarna undersöker botten kring badplats och runt bryggorna för att säkra botten från vassa eller andra farliga föremål. Det händer att de hittar cyklar, men också mycket annat.

Under badsäsongen, vilken är från slutet av juni till mitten av augusti, kontrolleras vattenkvaliten genom provtagningar och vi besöker badplatserna en gång i veckan för att se till så att allt är i sin ordning. Vattenproverna ska visa så att vattnet inte innehåller för höga halter av farliga bakterier eller annat som är skadligt för människor, och badplatserna ska hållas rena, säkra och med livbojar på plats.

Allt detta gör vi för att du som besökare på våra badplatser ska kunna bada säkert och mötas av en trevlig miljö.

Hör mer om vårt arbete kring badplatser och säkerhet i vår film.