Våra medarbetare stöttar upp i vården

Eftersom spridningen av corona och covid-19 påverkar delar av vår organisation så har vi öppnat upp för att medarbetare som till vardags inte jobbar inom äldreomsorgen tillfälligt ska kunna stötta upp inom vården. Under våren har vi genomför introduktionsutbildningar. En av dem som har gått utbildningen är Sara Rajab som till vardags jobbar som arbetsmarknadscoach.