Näringsliv

Vårt mål: Västsveriges starkaste näringsliv


Ett starkt näringsliv är avgörande för att nå vår vision. Svenskt Näringsliv sammanställer årligen en ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Syftet är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta, utveckla och driva företag. Av landets 290 kommuner placerar sig Falkenberg på plats 8 i rankingen. En fin placering, men vi nöjer oss inte där!

 

I vår kommun ska det finnas mycket goda förutsättningar för olika typer av företag att växa. Det ska finnas tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad. Det ska vara möjligt att starta eller etablera företag i hela kommunen. Våra landsbygder ska växa och bli mer attraktiva och vi ska ha en levande och attraktiv stadskärna.

 

Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. Vi ska ha en god samverkan med både grannkommuner och region för att ge vårt näringsliv bättre förutsättningar. Vi ska vårda och utveckla det goda samarbetsklimat som finns i näringslivet och mellan kommun och näringsliv. I Falkenberg arbetar vi tillsammans för att stötta alla som vill utveckla sitt företag eller sin affärsidé.

 

– Vi arbetar hela tiden med att förenkla kontakten med kommunen för företagen i Falkenberg. I år har vi bland annat haft ett företagsmaraton där vi besökte 100 företag på en vecka för att lyssna in och ta del av deras perspektiv och identifiera förbättringsområden. Det är en aktivitet som vi kommer fortsätta arbeta med för att på ett ännu bättre sätt kunna skapa värde för företagen i Falkenberg.

 

 - Jan Melkersson, näringslivschef i Falkenbergs kommun.

Så här jobbar vi

Vår näringslivsavdelning finns för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det befintliga näringslivets utveckling och expansion samt att stimulera och underlätta nyetableringar och nyföretagande. Avdelningen arbetar bland annat med:
 

• Företagsrådgivning 

• Företagslotsning för att du ska få rätt kontakter inom kommunen

• Föreläsningar, workshops, utbildningar

• Nätverkande

 

Vår näringslivsavdelning äger och driver även Företagscenter FBG som är en mötes- och arbetsplats för företagare och näringslivsaktörer i Halland. Här hittar du förutom vår näringslivsavdelning även näringslivsorganisationerna Näringslivet Falkenberg, Coompanion Halland, Nyföretagarcentrum Halland. I lokalen finns även nystartade företagare som sitter i vårt kontorskoncept Coffice som erbjuder en arbetsplats för företagare som är i uppstart- eller utvecklingsfas av sitt företag.
 

Går du själv i tankar på att starta, utveckla eller etablera företag i Falkenberg? Kontakta oss och läs mer här: foretagscenterfbg.se