Vår vision, vilja och mål

Vår vision: Vi växer för en hållbar framtid

Vår vision i Falkenbergs kommun är "Vi växer för en hållbar framtid". Visionen är politiskt beslutad och hjälper oss att hålla fokus på rätt saker när vi planerar vår verksamhet, den ska också inspirera oss att lösa våra samhällsutmaningar på nya sätt.  I vår vision ligger en ambition om att verka för en hållbar tillväxt.


Här är visionen i sin helhet

 

Vår kommun ska vara hjärtat i Halland, här ska människor, föreningar och företag växa i samverkan med varandra. Vi är stolta över och kända för vårt näringsliv och vår starka gemenskap. Vi har Hallands bästa läge och vi ska stärka vår position i Västsverige genom ökat samarbete med omvärlden.

 

I vår kommun ska vi ha en välfärd med god kvalitet som inte lämnar någon efter och inte håller någon tillbaka. Det ska vara attraktivt att bo i hela vår kommun och kommuninvånarna ska kunna vara trygga i vardagen och stolta över sin livsplats.

 

Kommunens befolkning ska växa stabilt och kommunen ska bli ett föredöme bland svenska kommuner när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi ska prioritera arbetet med Agenda 2030 och hushålla med både platsens och kommunens resurser så att även framtidens kommuninvånare kan leva ett gott liv i hjärtat av Halland.

Vår vilja och våra mål

Falkenbergs kommun har sedan 2019 en politisk viljeinriktning med tre definierade målområden för att nå visionen. Målen gäller från 2019 och fyra år framåt.